กลับมาอีกครั้ง กับงานวิ่งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่สุด

100% GIVE GREEN MARATHON IN THAILAND

แล้วมาร่วมวิ่งไปด้วยกัน เปิดรับสมัคร 15 สิงหาคมนี้