Open House FLEXI OFFICE

  เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานั้น ได้มีการเปิดให้ชมห้องตัวอย่างครั้งแรกที่อาคารแอทธินี ทาวเวอร์ กับ FLEXI OFFICE ออฟฟิศรูปแบบใหม่ ที่ให้คุณสามารถออกแบบความต้องการได้เองในการเลือกฟังก์ชั่นต่างๆ เพื่อให้เหมาะสมกับธุรกิจของคุณ